پیام رسان ها هم منقرض می شوند

پس از انتشار ویدئو های قبلی در زمینه مشکلات پیام رسان ها و نظرات منفی من در پایه گذاری کسب و کارها بر اساس امکانات و ابزارهای پیام رسان و همچنین اعلام ابزار ایمیل به عنوان یک راه کار جایگزین، سوال ها و انتقادهای زیادی پرسیده شد که لازم دانستم تا برای رفع ابهامات، مطالب تکمیلی بیشتری پست کنم.

این ویدئو در راستای همین اطلاع رسانی و شفاف سازی است که اتفاقا دقیقا در روز و ساعتی آن را تهیه کردم که تقریبا تلگرام در تمام نقاط جهان از کار افتاده و کسب و کارهای زیادی را تحت تاثیر قرار داده.

ویدئو را ببینید و حتما نظرات خود را در قسمت دیدگاه ها ثبت کنید.

www.mailchimp.com

www.sendinblue.com

www.aweber.com

www.stampready.com

پیام رسان فراموش شده

آیا در کشاکش جنگ پیام رسان های خارجی و داخلی، کسب و کار شما در حال تزلزل است؟

آیا هرگز با خود فکر کرده اید که کسب و کار شما در بحران ایجاد شده در میان مباحث فیلترینگ و پیام رسان های خارجی بی هویت که امروز مدیران آنها دم از راه اندازی «جنبش مقاومت دیجیتال» می زنند و موضوعاتی اینچنین مسخره، چطور باید موفق شود و از این بحران ها بی خطر عبور کند؟

آیا حیف نیست حاصل دسترنج شما، کسب و کاری که با زحمت ایجاد کرده اید و به موفقیت آن چشم دوخته اید، امروز در مقابل چشمان شما بازیچه افراد بی هویت، شرکت های بی بنیان، افراد و دولت ها و سیاسیونی شود که به تنها چیزی که اهمیت نمی دهند، موفقیت یا شکست کسب و کار شما است؟

به نظر من زمان آن رسیده تا بازنگری جدی در این زمینه انجام دهید و به اصول اولیه بازاریابی برگردید. وقت آن رسیده تا فرمان موفقیت یا شکست کسب و کارتان را از دست دیگران خارج کنید و خود آن را به دست بگیرید.

در این ویدئو به معرفی پیام رسانی پرداخته ام که به نظر من می تواند گره از بسیاری از مشکلات کسب و کار شما در این فضای آلوده و مواج، باز کند.

ویدئو را ببینید و حتما نظرات خود را در قسمت دیدگاه ها ثبت کنید.